• Stacks Image p457_n1019
  • Stacks Image p457_n1016
  • Stacks Image p457_n1022
  • Stacks Image p457_n1025

Miljøstyrelsen kortlægger habitatnaturtyper

Miljøstyrelsen har givet besked om, at der vil blive lavet undersøgelser som led i det nationale overvågningsprogram for vand og natur. Det vil foregå i perioden maj til oktober 2017 i et åbent område øst for Solbakken, eventuelt inklusive dele af vores fællesarealer. Interesserede kan læse mere herom i vedhæftede kopi af Miljøstyrelsens brev.

Miljøstyrelsen

De nye vedtægter er godkendt.

Frederikshavn Kommune har pr. 20. maj 2016 godkendt de nye vedtægter for Grundejerforeningen Solbakken uden bemærkninger.

Bestyrelsen har konstitueret sig.

I forlængelse af generalforsamlingen for 2016 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Formand Finn R Larsen - Næstformand Lis R Knudsen - Kasserer Erik Bottke - Sekretær Otto Langhoff.

Nærmere oplysninger om kontakt ses under 'Bestyrelsen'.

Referat af generalforsamling 2016 er nu tilgængeligt

Referatet findes under 'Bestyrelsen' - 'Referater'

Generalforsamling 2016

Bestyrelsen takker for det store fremmøde og den gode og konstruktive dialog på generalforsamlingen den 25. marts 2016. Referat og vedtægtsændringer vil snarest blive lagt på hjemmesiden. Vi ønsker alle en god sæson 2016.

Show more posts